តើមនុស្សជាតិគឺជាអ្វី?

 មនុស្ស គឺជាសភាវៈមួយដែលរស់រានមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះជាមួយនឹងសត្វ រុក្ខជាតិដទៃទៀតដែរ។ បើមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្តើមចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួនឯងវិញ យើងនឹងមិនអាចឱ្យវត្ថុ ឬ សំភារៈនិយមខាងក្រៅមកអូសទាញយើងបានឡើយ។ ដូចជាក់ស្តែង មានមនុស្សមួយចំនួន បានវង្វេងនឹងរបស់ខាងក្រៅខ្លួន ដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន ក៏ធ្វើអ្វីក៏បាន ទោះបំផ្លាញអ្នកដទៃក្តី បំផ្លាញខ្លួនឯងក្តី ក៏ធ្វើវាឱ្យតែបានតាមចិត្តប្រាថ្នានោះ។ យើងមិនចង់ឃើញមនុស្សទាំងឡាយរស់នៅបែបនេះឡើយ ចង់ឃើញមនុស្សរស់នៅដើម្បីតស៊ូជាមួយនឹងខ្លួនឯង ជាមួយអ្នកដទៃ ជាមួយសង្គម និងជាមួយធម្មជាតិ ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដោយប្រើប្រាស់ប្រឌិតញាណរបស់ខ្លួនពិតៗ។ មនុស្សគប្បីត្រូវមានសេចក្តីអាណិត ស្រលាញ់ រាប់អានគ្នា មិនរើសអើង ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីយើងអាចរួមរស់នៅលើផែនដីនេះជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខបាន និងរួមគ្នាកសាងសង្គមសន្តិភាពមួយ។

https://www.careermetis.com/the-benefits-of-having-a-job/meaning-and-purpose-1

humanity

Humanity is the human race, which includes everyone on Earth. It’s also a word for the qualities that make us human, such as the ability to love and have compassion, be creative, and not be a robot or alien.

https://www.vocabulary.com/dictionary/humanity

Advertisements

Author: kensotheary

I study Psychology and i want to learn and apply to Political Psychology by making the efficient and effective policy for finding the comfortable life for all human kinds in the world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s